40 Prostate Hyperplasia

Summary Objective: The aim of the study was to assess the quality of life of BPH patients receiving 40 Prostate Hyperplasia in urological care.

Account Options

Patients and methods: A cross sectional survey was conducted in in 6 urological departments in Hungary. A total number of medically treated males aged 18 years or over participated who had been diagnosed with benign prostatic hyperplasia.

Results: The average of International prostate Symptom Score was Betegek és módszer: A keresztmetszeti kérdoíves felmérésre ben került sor 6 urológiai osztályon. Összesen 18 éves vagy idosebbgyógyszeresen kezelt jóindulatú prosztatamegnagyobbodásban szenvedo férfi vett részt, életkoruk átlag 70,6 SD 8,1 év volt. Az átlagos betegség fennállási ido 6,5 év SD 6,2 volt. Megbeszélés: A vizsgálatban résztvevo betegek EQ-5D átlaga hasonló volt, mint a nemre petefészekrák 7 tünete korra illesztett általános populációé, kivéve a 45—49, illetve 55—59 éveseket, ahol szignifikánsan rosszabb, illetve jobb értéket mértünk.

40 Prostate Hyperplasia

Az idosödés, a BPH kialakulásának fo kockázati tényezoje, jelentos társadalmi problémát jelent, különösen a társadalombiztosítás, nyugdíjrendszer, valamint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és teljesítése terén 2.

Várhatóan re 58 millió 65 éven felüli személy fog az Európai Unió területén élni 3, 4.

40 Prostate Hyperplasia

Az életkorral összefüggo betegségek, mint például a BPH, a 2-es típusú cukorbetegség, a demencia, csontritkulás, húgyhólyagrák és prosztatarák mára az egészségügyi finanszírozás fo költségtényezoivé váltak 6— A várható élettartam növekedése, a fejlett országokban megfigyelheto demográfiai öregedés és a BPH magas elofordulási gyakorisága miatt egyre több férfi vesz 40 Prostate Hyperplasia egészségügyi szolgáltatásokat a BPH tünetei miatt 15, A költségek azonban jelentos változékonyságot mutathatnak 20, 21 tehát a fenti kezelési modalitások gazdasági kiértékelése nagyon hasznos az egészségügyi döntéshozatal költséghatékonyságának elosegítésében, valamint a rendszer meglévo hiányosságainak könnyebb kiiktatásában.

A jól megalapozott egészségügyi technológiai értékelo szervezetekkel rendelkezo országokban a gazdasági kiértékelés az egészségügyi döntéshozatal kulcsfontosságú részét képezi 22— A költséghatékonysági elemzés során az életminoségben bekövetkezett változásokat vetik össze a költségekben bekövetkezo változásokkal, lehetoség szerint az adott országra jellemzo, helyi adatok felhasználásával 26— Magyarországon kevés ismeret áll rendelkezésre a BPH-val összefüggo életminoség változásokról.

Vizsgálatunk célja az urológiai ellátásban megjeleno, gyógyszeres kezelésben részesülo BPH-betegek életminoségének felmérése volt. Kutatásunkkal betekintést szeretnénk nyerni a betegek szemszögébol a BPH-betegség okozta terhekre, életminoség változásokra, amelyek jobb megismerése segítik a klinikai döntéshozatalt, értékes szempontokat adhatnak az orvos-beteg kommunikáció javításához.

Másrészt életminoség alapadatokkal kívánunk szolgálni hazai egészség-gazdaságtani felmérésekhez. Betegek és módszer Beavatkozással nem járó multicentrikus keresztmetszeti kérdoíves vizsgálatot végeztünk Hat urológiai centrum vett részt a vizsgálatban, egy egyetemi 40 Prostate Hyperplasia, 4 kórház urológiai osztálya és annak ambulanciája és egy vidéki szakrendelo-intézet járóbeteg-szakrendelése.

Godišnji broj citata

Olyan gyógyszeresen kezelt BPH-diagnózissal rendelkezo betegeket vontunk be a vizsgálatba, akik esetén prosztatamutét nem szerepelt az anamnézisükben. Az adatgyujtésre, azaz a kérdoívek kitöltésére akkor került sor, amikor a betegek járóbeteg-szakellátás keretében felkeresték urológus szakorvosukat. A kérdoív elso része, amelyet a betegek töltöttek ki, tartalmazta a demográfiai és a munkavégzéssel kapcsolatos kérdéseket, a beteg állapotára vonatkozó klinikai jellemzoket, az önbevalláson alapuló betegségsúlyosság, és az általános egészségi állapottal kapcsolatos életminoség-kérdoívet lásd lentebbvalamint az egészségügyi szolgáltatások a kérdoív kitöltését megelozo 12 hónapra vonatkozó igénybevételére vonatkozó kérdéseket.

Az urológus szakorvosok töltötték ki a kérdoív második részét. Ennek a résznek a kitöltése részben a beteg dokumentáció alapján történt, amelyben megtalálhatók a betegségfennállás hosszára, a diagnosztikus tesztekre és az alkalmazott terápiára vonatkozó adatok. A 40 Prostate Hyperplasia a kérdoíves felmérést megelozo 12 hónapra vonatkozó adatok kerültek összegyujtésre. A szakorvosok által kitöltött második rész további adatai a betegek aktuális állapotára, vizsgálati eredményeire és terápiájára vonatkoztak.

Az alkalmazott mércék a következok voltak: az általános életminoséget vizsgáló EQ-5D-3L kérdoív; a betegségspecifikus, a betegség súlyosságának megítélésére alkalmas I-PSS. Az I-PSS 7 elemet tartalmaz a vizeletürítésre és tartásra vonatkozóan 1 hónapos idotartammal, a válaszok 0—5 közötti értéket kapnak Az I-PSS pontszáma ezen hét kérdés alapján számolható, 0 és 35 közötti értéket vehet fel, ahol a magasabb érték súlyosabb állapotnak felel meg. Az I-PSS kiegészül egy életminoséggel kapcsolatos kérdéssel, amelynek értéktartománya 0—6.

Az EQ VAS két végpontja 0— az elképzelheto legrosszabb, illetve legjobb egészségi állapotot jelenti, amelyen a betegnek a skálán az aznapi állapotukat kell megjelölniük. A kérdoív leíró részébol ún.

  • Recommended Articles A szerző összefoglalja a benignus prostata-hyperplasiában jelenleg alkalmazott gyógyszereket.
  • ‪Nyirády, Péter‬ - ‪Google znalac‬
  • Prostatit 28 éves
  • Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
  • Gyakori vizelés fájdalom nélkül

Magyarországon, hazai egészségi állapot hasznosság eredmények hiányában, az Egyesült Királyságban használatos értékeket szokták alkalmazni Értéktartománya —0,—1, a magasabb érték jobb állapotra utal.

A Boldogság VAS-on tartománya 0—10 a válaszadó az adott aktuális pillanatban érzékelt boldogság értéket tünteti fel, a skála két végpontja: 0 — nagyon 40 Prostate Hyperplasia, 10 — nagyon boldog. Statisztikai analízis során az adatokat SPSS Leíró statisztikai elemzést végeztünk a változók vizsgálatára. A csoportok összehasonlítására az ANOVA-módszertant alkalmaztuk 40 Prostate Hyperplasia kvantitatív adatokra és chi-négyzet tesztet a kvalitatív adatokra.

Eredmények A 40 Prostate Hyperplasia fobb demográfiai és klinikai jellemzoi az 1. Összesen beteg vett részt a kutatásban, az átlagos életkor 70,6 év SD 8,1 évaz átlagos betegség fennállási ido pedig 6,5 év SD 6,2 év volt. A kitöltés idopontjában a kezelés ellenére a betegek közel felének volt valamilyen vizelési panasza. Vizsgáltuk a korrelációt az egyes alcsoportok között, a folytonos változók közötti korrelációk pedig a 4.

A 65—69 és 70—74 éves korcsoportok összevontan kerültek bemutatásra a hazai populációs vizsgálatban, az összehasonlíthatóság miatt ezt követtük BPH-betegek esetén is.

Megbeszélés A vizsgálatunkban BPH-betegek klinikai jellemzoit, egészséggel összefüggo életminoségét vizsgáltuk. Eredményeink közül fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a betegek közel felének a gyógyszeres kezelés ellenére vizelési panaszai voltak, amely legtöbbször a gyakori vizeletürítés és a parancsoló vizelési inger volt. A BPH-betegek EQ-5D-index átlaga a 45—49 éves korosztályban alacsonyabb, a 60—64 évesek esetén azonos, míg az 50—54, 55—59 és a 65—74 éves korosztályban magasabb volt, mint nem és kor szerint illesztett általános populációé 32 2.

A nemzetközi összehasonlítást nehezíti, hogy a BPH életminoség- tanulmányok részben randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok voltak 37, 38részben gyógyszervizsgálattal kapcsolatos keresztmetszeti felmérések A BPH életminoséggel kapcsolatos kutatások csak kisebb részében alkalmazták az EQ-5D mércét és ahol alkalmazták, nem közöltek populációs átlaggal történt összehasonlítást. Eltérok voltak a beválogatási kritériumok is, emiatt a nemzetközi összehasonlítás nehézségekbe ütközik.

Az I-PSS összpontszám növekedésével szignifikánsan csökkent az EQ-5D-index értéke, azaz a betegség súlyosságával rosszabbodott az általános életminoség 3. Eredményeink alapján elmondható, hogy a gyógyszeres kezelés alatt álló BPH-betegek egészséggel összefüggo életminosége átlagosan nem rosszabb, mint az általános lakosságé. Az eredmény értékelésében figyelembe kell venni, 40 Prostate Hyperplasia vizsgálatunkban az EQ-5D általános életminoség kérdoívet használtuk, amely a kisebb eltérések kimutatására kevéssé alkalmas.

A 60—64 évesek esetén nem találtunk különbséget. A 45—49 éves korcsoportban a BPH-betegek életminosége szignifikánsan rosszabb volt, mint az átlag populációé 2. Abban, hogy a 45—49 éves BPH-betegek szignifikánsan rosszabbnak ítélték 40 Prostate Hyperplasia szerepe lehet az egészségi állapottal kapcsolatos várakozásoknak is, ebben az életkorban valószínuleg a BPH-tünetek jelenlétének elfogadottsága alacsony. Az, hogy a BPH-betegek általános életminoség értékei többségében hasonlók illetve jobbak, mint az általános lakosságé azzal is magyarázható, hogy a betegek hat vezeto urológiai centrumban kezelt betegek voltak.

Benignus prostata hyperplasia - Patológia atlasz

Illetve az okok között az is megemlítheto, hogy a bármi ok miatt prosztatamutéten átesett betegeket nem válogattuk be a mintába, elképzelheto, hogy az o esetükben más eredményre jutottunk volna. Az életminoség vizsgálata révén számos olyan összefüggés tárható fel, amelyekkel javítani lehet az ilyen jellegu betegségek kezelésének hatékonyságát.

Jelen tanulmány a magyarországi gyógyszeresen kezelt BPH-betegek életminoség-felmérésével ezt a célt szolgálja. A felmerésünk korlátai közé tartozik, hogy csak nagy betegszámmal 40 Prostate Hyperplasia ellátóhelyek vettek benne részt; elképzelheto, hogy az urológiai centrumok véletlen beválogatása esetén kissé más képet kaptunk volna.

További limitáció, hogy a gyógyszeres kezelés ellenére meglévo panaszok hátterében levo okok nem derülnek ki; ismeretlen, hogy a kezelés hatékonysága elégtelen vagy a betegek nem megfelelo gyógyszerszedése az ok.

Ennek kiderítése jelen tanulmánynak nem volt célja. Köszönetnyilvánítás Köszönetemet szeretném kifejezni a közös kutatásért a következo kollegáknak: Dr. Nyirády Péter, dr. Tenke Péter, dr. Nagy Gábor János Szt. Jelen tanulmány a Boehringer-Ingelheim cégtol független tanulmány. Irodalom 1.

Dvostruki navodi

BJU International ; — Shrestha LB. Population aging in developing countries. Health Affairs Millwood ; 19 3 : — Health status of the Hungarian population between — Orv Hetil ; 50 : — Disease burden of psoriatic arthritis compared to rheumatoid arthritis, Hungarian experiment.

Rheumatology International ; 30 2 : — Costs of dementia in Hungary. The Journal of Nutrition Health and Aging ; 14 8 : — Pathology and Oncology Research ; 21 3 : — Epidemiology of osteoporosis related fractures in Hungary from the nationwide health insurance database.

Share Link

Osteoporos International ; 19 2 : —9. Disease burden of psoriasis associated with psoriatic arthritis in Hungary. Orvosi Hetilap ; 40 Prostate Hyperplasia : — The economic burden of prostate cancer. A systematic literature overview of registry-based studies.

Conservative treatment of benign prostatic hyperplasia | Romics, Imre | download

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology Health related quality of life and its determinants in pemphigus: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Dermatology PLoS 40 Prostate Hyperplasia L; 9 9 : e Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between and Rencz F.

Health economics analysis of benign prostatic hyperplasia [A recept zellerrel prosztatitissel prosztatamegnagyobbodás egészség-gazdaságtani elemzése]. Köz-Gazdaság ; 7 3 : — Romics I. Conservative treatment of benign prostatic hyperplasia. Orv Hetil Oct 5; 40 40 Prostate Hyperplasia — Riesz P. Bajory Z. A BPH progressziója és a mutéti kezelés indikációi.

Magyar Urológia ; 3: The economics of benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms in the United States. Current urology reports ; 7 4 : — Kovács Á.

Cost of illness in benign prostatic hyperplasia: A review. Society and Economy ; 37 4 : — Gulacsi L, Pentek M. European Journal of Health Economics ; 15 7 : — Transferability of results of cost utility analyses for biologicals in inflammatory conditions for Central and Eastern European countries.

European Journal of Health Economics ; 15 Suppl 1 : 27— Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet Sep 9; : —8. Költségszámítás, in Egészség-gazdaságtan. Budapest: Medicina Könyvkiadó RT; Költségszámítás in Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés.

Budapest: Medicina Könyvkiadó Nyrt; Az Emberi Eroforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészségügyi technológia értékelés módszertanáról és ennek keretében költséghatékonysági elemzések készítésérol hatályos: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Journal of Urology ; 5 : —; discussion Gulácsi L. Egészség-gazdaságtani elemzés. In Gulácsi L, Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states.

Medical Care ; 35 11 : — Szende A, Nemeth R. Orvosi hetilap ; 34 : — Actas Urologicas Espanolas ; 37 4 : — Outcomes and general health-related quality of life among patients medically treated in general daily practice for lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia.

World Journal of Urology ; 30 3 : — Impact of lower urinary tract symptoms and depression on health-related quality of life in older adults.

40 Prostate Hyperplasia

International neurourology journal ; 16 3 : — BJU international ; 83 4 : — Using Eq-5dL and Oab-5d to assess changes in health-related quality of life Hrqol in men with lower urinary tract symptoms Luts associate d with benign prostatic hyperplasia Bph.

Value in Health PUK Using EQ-5D-3L and OAB-5D to assess changes in the health-related quality of life of men with lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia.

Qual Life Res May; 26 5 : — Epub Nov

Érdekesanyagok