ELEK IGNÁC: A REZESBANDA

Szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak

Vagyis minden, amit mondani tudok, esetleg tizenöt szempontból érvényes, a tizenhatodikból nem. S lehet, hogy néked éppen ez a tizenhatodik szempont tetszik a legfontosabbnak.

szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak cisztát prosztatagyulladással

Akkor hát megbuktam nálad. Pici, alig ezer lelkes falu ez, Kecskemét és Kunszentmárton között, tán félúton, a Holt-Tisza partján. Három nagybirtokosé volt a környék sok-sok évtizeden át, s a Rédaiak hol ennél, hol annál az uraságnál voltak cselédek.

Lassan, de kiforrta magát a család; a Horthy-korban az akkori Rédai már kiemelkedett ebbõl a sorból, nem sokat, éppen annyit, hogy napszámos lett. Az volt az élete: a föld; szerette is, értette is.

Prosztata problémák - Echo Tv

Jó menetelõ ember volt, szépen haladt elõre: tíz holdja lett, kukorica, árpa, szõlõ, szép háza, rendes családja. A fia, Lajos, aztán autószerelõnek is kitanult. Bejárt Kecskemétre, az építõipari vállalat kocsijait javította. Azért a saját kertjében ma is kacsák, tyúkok totyognak, mindig lóg vagy négy horga a Holt-Tiszában. A vonaton egyszer odaült egy csinos lány mellé; így ismerkedtek meg Sárával, aki Tiszakécskérõl vonatozott nap, mint nap a Barneválhoz, a futószalag mellett dolgozni.

Összekerültek, elhozta az asszonyt Tiszaugra. Sára néha betegeskedett; úgy született, hogy alacsony volt a pulzusa, csak negyvenet-negyvenkettõt ütött a szíve percenként. Mondták is: elõbb-utóbb pacemakert kell beültetni, az segítsen a szívének. Amikor úgy gondolták, jöhetne már a gyerek, meg is kérdezték az orvosokat: szabad-e.

Azok megnyugtatták õket: tízezerbõl egy, ha örökli az ilyet. Két évvel az esküvõ után, Egészséges volt, szép, aranyos. Sokszor fordult meg orvos kezében, de nem vette észre egyik sem: bármi baja lenne.

Egyszer azonban, hét éves korában, ahogy a kertben futkorászott, látta az szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak a gyerek picit fullad. Megszámolta õ maga többször a kislány pulzusát, s bizony az övé is nagyon kevés volt.

Fölvitték a Kardiológiára, mamája orvosához, megvizsgálta Sárikát, szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak mondta: nem biztos a dologban, menjenek lejjebb két emelettel a gyerekkardiológushoz.

szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak elhízás és prosztatagyulladás kezelése

Õ is megnézte, meghallgatta, de csak hímezett-hámozott, Lajos ebbõl rögtön értette: gond van. Kifacsarta belõle az igazat: bizony, megörökölte az anyja baját, nagyon lassú a pulzusa. Azzal jár ez: gyönge a teljesítõképessége, lassú, aluszékony, fáradékony.

A szülõk úgy gondolták: nem kell ezt éreztetni a gyerekkel, hadd tegyen, amit akar. Ha biciklizni, úszni vágyik — miért ne, legfeljebb hamarabb abbahagyja a többieknél. Nagyobb lett, s igen jó gyerek volt. Mindig tudta, mi a feladata, jelesre érettségizett, otthon egyedül tanult kazettákból németül, fölment Pestre, letette a középfokú nyelvvizsgát.

Egyetlen pontja hiányzott a felvételin a Tanárképzõ Fõiskolára. Apja akkor már gépkocsi-javító üzemvezetõ volt a Barneválnál, ott szerzett Sárikának adminisztrátori munkát, arra az egy évre, amíg újra jelentkezhet. Sárika régóta szemüveget hordott.

Nem zavarta, kis okoska volt a pofija tõle. Tizennyolc évesen már hét dioptriára szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak szüksége, õ pedig szeretett volna jogosítványt szerezni, ám azt ilyen erõs szemüveggel nem-igen engedik.

A szegedi orvosegyetem szemészetén javasolták a látásjavító mûtétet, attól talán szemüveg se kell majd neki. Fölmentek a Kardiológiára, Polák doktorhoz, beszámoltak róla, ezt tervezik, s kérdeztetik a szegediek: szabad-e operálni. Az orvos nem kérdezett semmit, annyit felelt, részérõl, belgyógyászatilag nincs akadálya; rögtön meg is írta a javaslatot. Vissza Szegedre, a szemészetre: megvizsgálták a nagylányt, kiírták az szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak idõpontját.

November elején vihették Szegedre, befeküdni. Deák doktornõvel, a szemésszel megállapodtak: másnap, 7-én lezajlik a mûtét, este a szülõk már telefonálhatnak, minden rendben van-e. Rédai Lajos koraeste átment Lakitelekre, a posta melletti nyilvános telefonról hívta a kórházat: — Csókolom, doktornõ, hogy van a lányom? Mi történt?

Mi a teendő, ha a lábak vénája duzzadt és fáj

Egyelõre nem tért magához, az intenzíven van. Megadjam az ottani telefonszámot? Ha azt mondják, nem szabad, nekem ugyan eszembe nem jut kérni. Megkeresték a szemészorvost: — Doktornõ, kérem, hogy történhetett ez? Oda azonban nem engedték be õket, azt mondták: menjenek Lencz professzor úrhoz. Eléjük vágott az asztalra egy papírt. Csakhogy Sárika nem tért magához. Az orvosok hitegették, nyugtatgatták õket: majd jobban lesz.

Néha azt is mondták: tulajdonképpen már jobban is van, hamarosan magához fog térni; kijön õ a kómából, csak várjanak nyugalommal. Olykor mintha tényleg kicsivel könnyebben kapott volna levegõt; volt, hogy le is vették a lélegeztetõ géprõl, de aztán újra vissza kellett tenni. Szülei hol naponta, hol szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak jártak le Szegedre, de a lány csak nem eszmélt.

Egy hét, két hét, három hét — semmi javulás.

  • Gyógyszerek a prosztatagyulladás nevéhez
  • Prostatitis fórummal
  • A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
  • Ókortól egészen napjainkig végigkövethető a piócák alkalmazásának története.
  • Házi prostatitis masszírozó
  • Krónikus prosztatagyulladás komplex terápiája
  • Szkárosi Endre: Egy másik ember by orpheusz kiadó - Issuu

Rédai Lajos természetgyógyászokat fogadott, hetente kétszer-háromszor vitte õket a gyerekhez, de õ nem ébredt föl. Négy hét, öt hét, hat hét, nyolc hét, kilenc hét — Sárika nem eszmélt. A mûtét utáni hatvankilencedik napon megint természetgyógyá-szokat vitt hozzá, õk valamit kezelték a lányt, majd Rédai Lajos hazafuvarozta õket Szolnokra.

Másnap reggel a munkahelyén üzenetet kapott: keresték a kórházból, hívja vissza õket. Telefonált, s a hír ez volt: Sárika tegnap este negyedtízkor meghalt. Elõször ez jutott eszébe: õ akkor volt félúton Szeged és Szolnok között.

Amikor a boncorvoshoz kellett mennie, szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak összevitatkozott vele. A doktor mindenáron azt próbálta megmagyarázni — pedig nem akart viccet mesélni —, hogy a beteg ugyan meghalt, de a mûtét jól si-került; senki nem követett el semmilyen hibát. Rédai Lajos bizony elordította magát: legalább most, amikor meghalt a lány, ne hazudozzanak össze-vissza.

Rávágta az ajtót a boncolóra, most már erõsen mérges volt. El is döntötte: ezt nem hagyja annyiban. A magasságos doktor urak ne higgyék azt: a parasztemberrel bármit megtehetnek.

Jól tudta ugyan: adhatnak akármennyi pénzt, a lánya attól nem jön vissza. Elõkerítette azt az ügyvédi irodát, amely ezekkel az ügyekkel foglalkozik, átadta az iratokat, s megbízta õket a továbbiakkal.

Elõször fölajánlották a klinikának a peren kívüli egyezséget. Fizessenek meg vagyoni kárt a tényleges költségeikre és nem vagyoni kártérítést a két szülõnek, hiszen oly egyértelmû a hibájuk, kár évekig pereskedni. Elutasították, mondván: õk semmilyen hibát nem követtek el. Az orvosi iratokat mellesleg letagadták, nem adták ki. Perelni kellett. Tõlük egyértelmû vélemény érkezett: Sárikán nem lett volna szabad elvégezni a mûtétet, súlyosan vétkeztek az orvosok az operációról szóló döntés elõkészítése során, majd a mûtét közben is, amikor — szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak papírokból kiderült — kétszeri szívlelassulásra nem hagyták abba ténykedésüket, hanem folytatták azt.

Azt azért hozzátették: a kért vagyoni kártérítésnek elismerik a háromötödét, de nem vagyoni kártérítést — azt nem hajlandók fizetni. Nem vagyok hajlandó elmegyógyászhoz menni!

szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak a krónikus prosztatagyulladás visszhangja

Ha hülye vagyok, azért nem jár pénz; ha nem, akkor azért. Kikérem magamnak! A bíróság következõ év októberében pontosan a felét ítélte meg nem vagyoni kártérítésként, mint amit kértek. A kórház arra hivatkozva fellebbezett: a Rédai házaspár nem volt hajlandó alávetni magát az igazságügyi elmeszakértõi vizsgálatnak, így pedig nem lehetett megállapítani, valójában milyen súlyos pszichés károsodás érte õket, tehát jogtalan volt nem vagyoni kártérítést ítélni nekik.

S — láss csodát! Vagyis lejjebb helyezte az ügyet, mint ahol eddig folyt, a megyei bíróságon indult per helyetti új pert a városira küldte vissza. Kezdõdött minden elölrõl. Bõvítve az immár kivédhetetlen igazságügyi elmeszakértõi vizsgálattal is. Két év kellett az ítélet megszületéséhez. A korábban megszületett ítélethez képest Rédai Lajosnak negyven, feleségének húsz százalékkal kevesebbet ítéltek meg.

Kínai prosztatagyulladás tapasz, ahol ragasztható fénykép

S ennek alapján — lévén õk nagyobb mértékben pervesztesek, mint a kórház — kötelezték õket arra is: fizessenek meg a klinikának százhúszezer forint perköltséget. Aztán a megyei bíróság ez alól mentesítette õket. Abban a kegyben részesültek: nem kellett perköltséget fizetniük annak a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemnek, ahol meghalt a lányuk, Sárika. A pénzbõl nem költöttek el egy fillért sem, mind bent van a takarékban.

Ma is azt gondolják, amit megítéltek, az egyáltalán nincs arányban azzal, ami történt velük. Igaz, nincs és nem is lehet tarifa erre, de nevetségesnek találják az összeget ahhoz képest, ami érte õket.

És az nem lehet tovább szemész- vagy altatóorvos. Hogy van az: ha én autószerelõként hibát követek el, mondjuk, nem javítom meg jól egy kocsi fékjét, és a vezetõjét baleset éri — engem biztosan lecsuknak.

  1. Bőrégés külső megnyilvánulások nélkül.
  2. Korai villamosok Odaállt a tükör elé, pizsamában, kócosan, és fennhangon rákezdett, ahogy a szemeszter első egyetemi előadásait is mindig indította: - Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Bekes István vagyok, okleveles geológus, nyugalmazott címzetes egyetemi docens, egykori szépreményű vállalkozó, a magyar gazdasági csoda egyik mára már elkopott fogaskereke.

Az orvosokat, akik ugyanezt teszik, se le nem csukják, se felelõsségre nem vonják, ugyanúgy orvosok maradhatnak, akármit tettek. Miért mások õk? Azonnal orvoshoz fordult, jól tudta, ez nem játék. Hamar megszületett a diagnózis: szívbillentyû-mûtétre van szüksége. Nem könnyû aláírni ilyen operáció elõtt a beleegyezõ nyilatkozatot. Fölvágják az embert, szétfûrészelik a bordáit, kibontják teljesen, aztán magát a szívet is fölnyitják, s azzal babrálnak mindenfélét — nem valami kecsegtetõ ajánlat.

Ám ha nincs más választás — mit szárnyaló lábak prosztatagyulladással járnak az ember, befekszik a kés alá. A következõ napokban sem aggódott, pedig egyre romlott az állapota. Amikor azonban sokkal erõsebb fájdalmak jelentkeztek a szíve tájékán, mint a mûtét elõtt, reklamálni kezdett. Az orvosok is furcsállották a dolgot, vizsgálgatták, kezelték ezzel-azzal, adtak pirulákat, zöldet is, kéket is — de nem jutottak ötrõl a hatra.

Átküldték hát a válasszon kúpokat a prosztatagyulladás ellen szív-centrumba: próbálkozzanak tovább a specialisták. Ott végül a professzorhoz került, õ végigolvasta az összes addigi leletet, s azt mondta: föl kell nyitni újra.

Nem állt módjában tiltakozni, már annyira legyöngült az állandósult fájdalmaktól, rosszullétektõl — bármibe beleegyezett volna, csak segítsenek rajta.

S valóban: kezdett erõre kapni. Egyre jobban lett, korábbi panaszait mintha a szél fújta volna el. Pár hét múlva szinte a régi volt. Nemsokára baráti társaságban találkozott a szívcentrum fiatal orvosával, eldicsekedett neki, õt maga a prof operálta. De igen? Figyeljen ide, mondok én Magának valamit, ha megígéri: nem dob föl.

DR. KENDE PÉTER: MIK VAGYTOK TI, ISTENEK? ORVOSI MÛHIBÁK 1

Szerezze meg nálunk a kórlapját! Én nem mondok többet. Dolgozott a szív-centrumban egy régi barátnõje, méghozzá éppen az archívumban, megijedt ugyan elsõ hallásra, nem lesz-e balhé, ha kilop orvosi dokumentációt.

Ám végül elfogadta az érvet: nem másét, az érintett betegét másolja le és hozza ki — annak pedig úgyis joga van a saját iratait látni. A mûtéti naplóhoz csatolva fotó feküdt. A fényképen fehér lapon kiterítve véres géz-csík, mellette vonalzó, pontosan látható legyen a mérete: 40 cm.